FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

I förbundsfullmäktige företräds varje medlemskommun av två ordinarie ledamöter eller personliga ersättare för dessa.

Förbundsfullmäktiges sammansättning 2016-2019:

 

    Ordinarie Ersättare
Finström Jonas Gripenberg Erica Granesäter
Roger Höglund Miina Fagerlund
Geta Camilla Andersson Gerd Bergman
Göran Gottberg Kjell Berndtsson
Saltvik Helena Flöjt-Josefsson René Hampf
Rosa Salmén, ordförande Marika Alm
Sund Mats Ekholm Christer Mattsson
Camilla Olin, viceordförande Karin Karlsson
Vårdö Marie-Louise Påvals Linda Wiktorsson-Lång
Carl-Gustav Sjölund Marie Lundell