FÖRBUNDSSTYRELSE

I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig ersättare. Dessa utses för två år åt gången.

Förbundsstyrelsen 2016-2017:

 

    Ordinarie   Ersättare
Finström Viveka Eriksson, ordförande Torbjörn Björkman
Geta

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson,

viceordförande

Marianne Häggblom
Saltvik Jan Lindgren Janette Ekström-Phantong
Sund Göte Winé Christer Mattsson
Vårdö Mikael Lindholm Magnus Sandberg